Mój Giełdowy Punkt Widzenia spotkał się z Okiem Maklera. Artur Wiśniewski przeprowadził ze mną rozmowę o tym, Jak stosowane są Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Rozmowa dotyczyła najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem dobrych praktyk:

  • kto decyduje o randze DPSN,
  • kto się interesuje DPSN,
  • jakość oświadczeń i wyjaśnień o stosowaniu bądź niestosowaniu DPSN,
  • czy wszystkie zasady DPSN mają taką samą wagę,
  • czy ocenę stosowania DPSN daje się obiektywnie skwantyfikować w postaci rankingów i ratingów corporate governance,
  • co nam pozostanie, jeśli nie będziemy się interesować stosowaniem Dobrych Praktyk.

Na swoim blogu okiemmaklera.pl pan Artur Wiśniewski dzieli się swoją wiedzą i obserwacjami związanymi z inwestowaniem i giełdą, przedstawia punkty widzenia innych osób związanych z rynkiem kapitałowym, a przede wszystkim zachęca do własnych przemyśleń. 

Zapraszam do zapoznania się z naszą rozmową Jak stosowane są Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a blog okiemmaklera.com polecam w całości.

 

Back to Top