Zacznijmy od ... złej praktyki. Raport bieżący mBanku nr 7/2018 z 28 lutego 2018 brzmi w moim przekładzie mniej więcej tak: Zarząd mBanku zwołuje XXXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Reszta w załączniku (?!).

W treści raportu nie ma ani porządku obrad, ani nawet daty, na jaką walne zgromadzenie zostało zwołane. Ukrywanie zasadniczych treści raportu w załącznikach to zła praktyka spółek publicznych - to zbędne utrudnienie dla akcjonariuszy. Wysiłki firm idą zwykle w kierunku ułatwienia życia klientom i partnerom biznesowym, m. in. poprzez minimalizację liczby kliknięć koniecznych do dobrania się do właściwej informacji. Co stoi na przeszkodzie, aby data i proponowany porządek obrad walnego zgromadzenia były widoczne bez dodatkowych kliknięć i ściągania plików pdf?

A teraz mBankowe dobre praktyki walnych zgromadzeń. 

Raport roczny a zwołanie walnego zgromadzenia. Raport bieżący o zwołaniu walnego został przekazany w dniu publikacji raportu rocznego, 28 lutego, a samo walne ma odbyć się 12 kwietnia. Zgodnie z rekomendacją IV.R.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, "Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego". W przypadku mBanku odstęp pomiędzy raportem rocznym a datą odbycia walnego wyniesie 43 dni. Wiemy, że minimum to 26 dni (raczej 28), ale w 2017 roku dla blisko połowy spółek z WIG20 odstęp pomiędzy raportem rocznym a zwyczajnym walnym wyniósł 100 i więcej dni!

Wystąpienie Prezesa. Na zwyczajnym walnym nie wystarczy samo głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań i udzieleniem absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej. Zapominamy, że możliwe są walne zgromadzenia bez podejmowania żadnych uchwał, a wyłącznie dla dyskusji ważnych dla spółki spraw w gronie akcjonariuszy. Zresztą, zgodnie z zasadą IV.Z.12. DPSN2016 "Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie". W porządku obrad znalazły się, wyraźnie podkreślone, wystąpienie Prezesa Zarządu oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej mBanku.

Ciekawym tych wystąpień. 

Back to Top