Najważniejsze prawo akcjonariusza to prawo do sprzedaży posiadanych akcji i nie można go ograniczać. Uprawnienie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby, które były akcjonariuszami w określonym dniu – ale tym dniem nie jest dzień walnego zgromadzenia. Sprzedając akcje pomiędzy dniem rejestracji, a dniem odbycia walnego zgromadzenia, zachowuje się prawo do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu.

Podczas pewnej miłej konwersacji lata temu, od osoby blisko związanej z moją żoną usłyszałem słowa „widziały gały co brały”. Tak, "inwestor" powinien być świadomy tego, co robi i jakie mogą być konsekwencje jego decyzji. Inwestując pieniądze, czas, uczucia, czy co kto tam ma, zawsze jesteśmy narażeni na ryzyka. Inwestor powinien zapoznać się z tymi ryzykami. Krótko mówiąc, powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym.

Walne zgromadzenie zwołuje się dla omówienia ważnych spraw i podjęcia ważnych decyzji. W tym sensie każde walne zgromadzenie jest wyjątkowe. Obojętnie – doroczne (annual), w Polsce nieszczęśliwie zwane zwyczajnym, czy też nadzwyczajne (extraordinary), każde walne zgromadzenie jest wyjątkowe. 

Zacznijmy od ... złej praktyki. Raport bieżący mBanku nr 7/2018 z 28 lutego 2018 brzmi w moim przekładzie mniej więcej tak: Zarząd mBanku zwołuje XXXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Reszta w załączniku (?!).

Back to Top