Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów OBI 2017, niespełna 4% inwestorów uczestniczy w walnych zgromadzeniach spółek giełdowych. Czy samodzielne inwestowanie z myślą o emeryturze można pogodzić z nieobecnością na walnych zgromadzeniach?

Mój Giełdowy Punkt Widzenia spotkał się z Okiem Maklera. Artur Wiśniewski przeprowadził ze mną rozmowę o tym, Jak stosowane są Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Niniejszym artykułem chciałem uzupełnić swój wcześniejszy wpis zatytułowany RESPECT Index – indeks inny niż wszystkie.

Na początek dwa zdania, pochodzące z roku 2009 – roku inauguracji projektu RESPECT Index, a wypowiedziane przez ówczesnego prezesa GPW, Ludwika Sobolewskiego. 

14 grudnia 2017 GPW ogłosiła skład portfela RESPECT Index w jedenastej odsłonie. Nazwa RESPECT stanowi akronim słów Responsiblitity | Ecology | Sustainability | Participation | Environment | Community | Transparency. A może jednak odwrotnie – wymienione określenia były oczywistą konsekwencją umiejętnie dobranej nazwy tego indeksu?

Back to Top