INFOWYKRES - komunikacja i prezentacja danych liczbowych

W INFOWYKRES tworzymy wykresy na potrzeby komunikacji danych liczbowych. Nasze wykresy można odnaleźć w raportach i prezentacjach, na stronach www i w mediach społecznościowych. Odbiorcami końcowymi naszych wizualizacji są inwestorzy i analitycy, studenci i prezesi, eksperci oraz ci, którzy spotykają się z określonym zagadnieniem po raz pierwszy.

Uwalniamy zasoby

Oszczędzamy czas i wysiłek naszych klientów. Tzw. multitasking ma swoje ograniczenia i nie ułatwia skupienia się na pojedynczych zadaniach. Pomagamy zaoszczędzić czasu, wysiłku i stresu, związanych z nanoszeniem niekończących się poprawek, formatowań i walk z kolejnymi wersjami wykresów i prezentacji.

Oszczędzamy czas i wysiłek adresatów wizualizacji danych

Czas i uwaga odbiorców są towarem deficytowym. Znamy wiele przykładów pięknych infografik, których warstwa estetyczna w sposób niezamierzony blokuje dostęp do właściwego komunikatu. Dzięki INFOWYKRES odbiorcy wizualizacji nie marnują czasu na deszyfrowanie przekazu.

Odkrywamy dane i ich sens. Informujemy i edukujemy

Wiemy, że aby móc przygotować najlepszą z możliwych wizualizację danych nie wystarczy znajomość katalogu rodzajów wykresów - warto znać i rozumieć kontekst, warto mieć krytyczne podejście zarówno do danych, jak i wyników analizy. Po pierwsze: nie szkodzić - nie wprowadzać w błąd.

Chart DESIGN

Projektowanie wykresów i wizualizacji danych liczbowych. Tworzone przez nas wykresy wykorzystywane są m.in. :

  • w prezentacjach, raportach, przeglądach, analizach i podsumowaniach;
  • w mediach tradycyjnych, serwisach internetowych i mediach społecznościowych.

Chart REDESIGN | Before&After

Ulepszanie wykresów. Jedno z ciekawszych wyzwań, dających najbardziej widoczne i spektakularne efekty. Specjalność zakładu. W INFOWYKRES stoimy na stanowisku, że 9 na 10 wykresów umiemy ulepszyć z korzyścią dla wszystkich odbiorców prezentacji. Sprawdź nas.

Pogotowie wykresowe ATAC

Będziesz prelegentem na konferencji? Jesteś menadżerem, lekarzem, przedstawicielem organizacji non-profit? Słuchacze przyjdą zobaczyć i posłuchać Ciebie – slajdy i wykresy może zrobić ktoś inny. Konkretnie my – INFOWYKRES! Zadzwoń na pogotowie wykresowe ATAC - Any Time, Any Chart.

Szkoła wykresów

Parafrazując słowa piosenki, wykres każdy zrobić może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Jednak jakość wykresów wpływa na jakość komunikacji, a jakość komunikacji wpływa na wizerunek organizacji. Dlatego dzielimy się swoją wiedzą w zakresie najlepszych praktyk wizualizacji danych w formie konsultacji, wykładów, szkoleń i warsztatów. Wzmocnimy Wasze kompetencje w zakresie prezentacji danych liczbowych.

Edukacja za pomocą wykresów

Nie jest światło, żeby pod korcem stało, a jeden obraz jest wart tysiąca słów. Za pomocą wykresów można odkrywać, uczyć, angażować i inspirować do działań. Można skuteczniej prowadzić edukację niemal w każdej dziedzinie. Proponujemy przygotowanie materiałów edukacyjnych zawierających wizualizacje danych liczbowych, w tym pod kątem wystąpień publicznych.

@infowykres

Twitterowe konto @infowykres aspiruje do miana agencji wykresowo-informacyjnej. Agreguje elementy informacyjne i edukacyjne. Konto @infowykres wykracza poza treści komercyjne, co w zamierzeniu ma umożliwić pozyskanie szerszego grona potencjalnych odbiorców.

Back to Top