Mariusz Kanicki - makler papierów wartościowych, bloger, konsultant, specjalista prezentacji danych liczbowych.

Od 1994 roku związany z polskim rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w domach maklerskich, firmach doradczych, Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych i spółkach giełdowych, pracując jako makler, specjalista, analityk i doradca zarządu. Publikował artykuły z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, relacji inwestorskich, edukacji finansowej, rynku kapitałowego i corporate governance.

Wszystkie te doświadczenia, połączone ze stale rozwijanymi kompetencjami w obszarze komunikacji i nowych mediów, zostały zakumulowane w biznesowym projekcie INFOWYKRES - Komunikacja i Prezentacja Danych Finansowych. Szybko okazało się, że poza rynkiem kapitałowym, doskonałych wykresów potrzebują również inne środowiska.

Chętnie dzieli się zdobytą, interdyscyplinarną wiedzą. Pod adresem mariuszkanicki.pl prowadzi blog Mój Giełdowy Punkt Widzenia. Motywem przewodnim blogu jest edukacja giełdowa, z akcentem na właścicieli papierów wartościowych i corporate governance. Wśród zainteresowań pozagiełdowych najchętniej wymienia dzieje inkwizycji.

Back to Top